Získavanie financií

 Získavanie finančných zdrojov z nasledovných činností: 

1. Výtvarná tvorba v dielňach: Tvorba bohoslužobných predmetov napríklad patén, kalichov, monštrancií, svietnikov, bohostánkov, relikviárov, procesiových predmetov, atď. 

Keramická tvorba 
Odlievanie s kovmi 
Výtvarná tvorba so sklom 
Výtvarná tvorba s drevom 
Výtvarná tvorba s textilom 

2. Reštaurovanie v reštaurátorských ateliéroch 

3. Práce a služby vo fotoateliéri 

4. Tvorba výtvarných diel na zákazku 

Jednotná umelecká výtvarná cirkevná škola

5. Základná umelecká škola – Výtvarný odbor

6. Umelecká výtvarná škola Zlatník – klenotník – platy pre učiteľov

7. Dotácia štátu na zamestnanie absolventov týchto škôl v dielňach a ateliéroch DVU 

8. Grafické štúdio a tlačiareň – kvalita práce 1. triedy 

9. Predajňa s kresťanskou umeleckou výtvarnou tvorbou – vlastné a prijaté výtvarné diela 

10. Predajné výstavy 

11. Prenájom výstavných priestorov 

12. Príprava výstav vrátane vernisáží 

13. Kurzy a rekvalifikácie 

14. Antikvariát s kresťanskou literatúrou 

15. Rámovanie obrazov 

16. Svadobné hostiny, pohostenia a iné oslavy 

17. Predajňa Zlatníctva, umeleckých výtvarných diel a devocionálií

18. Malá kaviareň a cukráreň 

19. Tvorba kópií umeleckých diel 

20. Prenájom výtvarných diel 

21. Vstupné na výstavy 

22. Výtvarná tvorba a práce mimo DVU 

23. Vlastné finančné vklady a platby zamestnancov za služby v rámci budovy, stavby a okolia celého DVU 

24. Vklady podnikateľov a manažérov 

25. Poradenská činnosť 

26. Finančné dary 

27. Nové možnosti

Poznámka: Za prednášky účastníci nebudú platiť. Bude možné dať za prednášky finančné dary. 

Jozef Absolon
výtvarník a pedagóg

predseda a štatutár občianskeho združenia
Dom výtvarného umenia Obnova Slovenska