Ideový zámer

Cieľ a poslanie Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie: 

Dom výtvarného umenia – Kresťanské centrum výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie bude pracovať v Duchu Kresťanstva pre všetkých ľudí na Slovensku s vplyvom do zahraničia. Má byť nástrojom na uskutočňovanie Pokoja, Dobra a Krásy. Jeho cieľom bude zvyšovať životnú a umeleckú úroveň obyvateľstva. zlepšovať životné podmienky ľudí. K tomu majú slúžiť koordinované práce celého Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie sústredeného okolo Svätyne.

Rozsah pracovných činností bude vyžadovať prácu okolo 36-tich stálych zamestnancov celého Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie. Na Slovensku je vyše 1482 farností, vyše 2627 kostolov a nesčítané množstvo kaplniek. 

Dom výtvarného umenia – Kresťanské centrum výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie bude pracovať pre celé Slovensko a teda pre všetky diecézy a eparchie. Bude pracovať pre všetky farnosti a pre všetkých obyvateľov Slovenska. Prácu budú vykonávať odborníci za nie drahé ceny. 

Cieľom Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie bude výtvarným umením, vzdelaním a evanjelizáciou, pomocou zvyšovania kvality, zväčšovania dôslednosti a precíznosti umeleckej a umelecko-remeselnej práce vytvárať trvalé hodnoty na Božiu slávu a na umelecký, materiálny a duchovný úžitok obyvateľov, na lepšie podmienky pre život, na upevňovanie zdravia a dobra na celom Slovensku. Dielne, ateliéry a školy, ktoré tu budú vybudované, budú vynikajúcej kvality, lepšej ako v ktorýchkoľvek druhých školách na Slovensku. 

Dom výtvarného umenia – KCVTUaE bude ovplyvňovať všetky oblasti vizuálnej kultúry a prejavu na Slovensku. 

Na zaistenie všetkých pracovných činností v dielňach, ateliéroch a školách bude slúžiť aj Objednávková kancelária. Každý pracovník a zamestnanec DVU – KCVTUaE bude osobne vedený k čistej, dôslednej, precíznej a zodpovednej práci. 

Každý pracovník v dielňach, ateliéroch, školách, kanceláriách. … bude vedený tak, aby vytváral stály finančný zisk, zabezpečujúci bezpečné fungovanie celého Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie. Ekonomické veci DVU – KCVTUaE sú vypracované v Predbežnej ekonomickej súvahe. Výška finančných nákladov na vybudovanie celej stavby má dosiahnuť 3 milióny eur. Viaceré práce budú uskutočnené svojpomocne. 

Celá budova – stavba Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie bude vybudovaná s čo najväčším úžitkovým využitím všetkých priestorov. 

S použitím dokumentácie z posvätenia alebo požehnania základného kameňa stavby Svätým Otcom pápežom Františkom bude možné veci celej stavby vrátane finančných hotovostí na jej vybudovanie rýchlejšie a ľahšie vybavovať. 

Hlavné časti Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie : 

Svätyňa 

Priestory stálej výstavy Histórie Kresťanstva 

Priestory stálej výstavy kresťanského a sakrálneho výtvarného umenia a meniacich sa výstav kresťanského a sakrálneho výtvarného umenia

Prednáškové miestnosti 

Dielne, 2 reštaurátorské ateliéry, Jednotná umelecké výtvarná cirkevná škola (cirkevná základná umelecká škola a cirkevná umelecká učňovská škola Zlatník – klenotník), kaplnka, depozit, archív, knižnica, obytné priestory, jedáleň, kuchyňa, predajne – umelecké diela a devocionálie. … 

Základné rozmery budovy – stavby Domu výtvarného umenia – Kresťanského centra výtvarnej tvorby umenia a evanjelizácie: 

Výška budovy v mm od suterénu po ukončenie veže 27 000  

Veža s podobou anjela má slúžiť predovšetkým ako umelecké výtvarné dielo – symbol Pokoja. 

Výška podlaží 3 500 
Dĺžka budovy 42 750 
Šírka budovy 37 750 
Svätyňa 25 000 krát 12 250 

Sály:

História Kresťanstva 15 000 krát 14 000 
Sála Stála výstava kresťanského a sakrálneho 
výtvarného umenia 
a sála meniacich sa výstav 
kresťanského u sakrálneho výtvarného umenia 20 000 krát 15 000 
Dielne, ateliéry a školy budú na ploche vyše
jedného podlažia. 
Ďalšie rozmery možno nájsť na Výtvarnoarchitektonickej štúdii. 

Jozef Absolon
výtvarník a pedagóg